Параметри автопоповнення

Перші 4 та останні 4 цифри платіжної картки

/

3 цифри на звороті